Assa Akademi

Bizi Arayın: 0531 722 1179
Bize Yazın: [email protected]
assa akademi
world wide icon
Adana1120 Reşatbey Mahallesi
time icon
Çalışma SaatleriPztesi - Cuma: 08:00 - 18:00

İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe giriş sağlık raporunuzu 30 dakikada alın. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15 Maddesi uyarınca işe uygun olduğunu gösteren sağlık raporu olmayan personelleri işe başlatamazlar.
ise giris sağlık raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu nedir?

İşe Giriş Sağlık Raporu; Günümüzde faaliyetlerini devam eden farklı iş kolları bulunur. Bu iş kolları tehlike sınıflarına göre çalıştıracağı kişilerin uygunluğunu kontrol eden sağlık raporu almak zorundadır.

İşe giriş sağlık rapor bu açıdan ilgili kişinin o işi yapabilme uygunluğunu tespit etmek için zorunludur. Az tehlikeli veya çok tehlikeli iş kollarında çalışacak olan kişiler iş sağlığı ve güvenliği açısından yeterli olması önemlidir. Çalışacağı iş kolu için uygun olmayan kişiler kendisi ile beraber çevresindeki kişiler için ciddi riskler barındırır.

İşe giriş sağlık raporu sayesinde herhangi bir sorun teşkil etmeden iş yerindeki işlemlerin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi sağlanır. Belli rahatsızlıkları bulunan kişiler bu sayede tespit edilerek uygun olmayan kişiler elemine edilir.

İşe Giriş Sağlık Raporu nasıl alınır?

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu işe yeni başlayacak olan kişilerin fiziksel ve ruhsal olarak yapacakları işe uygun olup olmadığını kontrol etmeyi zorunlu kılmıştır. İşe giriş sağlık rapor ilgili işyeri hekimi tarafından verilir.

İlgini iş yerinde hekim bulunmaması durumunda işyerinin hizmet aldığı ortak sağlık ve güvenlik birimi hekimi tarafından verilir. İlgili kişiler işyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraf edebilir bunun için hakem hastanesine başvurabilirler.

Hakem hastaneleri’nin vereceği kararlar kesin karar olarak işleme konulur. Sağlık gözetimi ile meydana gelen maliyetler işveren tarafından karşılanmak durumundadır.

İşe Giriş Sağlık Raporu neden istenir?

İşe giriş sağlık raporunun bazı işyerleri tarafından basite indirgenerek sade bir evrak olarak değerlendirilmesi oldukça yanlış olan davranıştır. Bu rapor işe girecek olan kişinin bedenen ve ruhen uygunluğunu denetlediği için iş sağlığı ve güvenliği açısından önem teşkil eder.

Bu işte çalışabilirliğini tespit eden bu rapor ile iş akışının düzenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi sağlanır. İşin özelliklerine göre tüm riskler tespit edilerek Bu doğrultuda değerlendirmeler yapılır.

İşe Giriş Sağlık Raporu Almak Zorunlu Mudur?

İşe giriş yapacak olan kişilerin, alınacakları pozisyona ruhen ve bedenen uygun olup olmadığı bu belgeler sayesinde ortaya konulmaktadır.

Kişiler eğer bu işe uygun olduğunu belgeler ile kanıtlayamaz ise girmek istedikleri pozisyonlara alınamayabilir. Bu sebeple de kişilerin hem kendilerini hem de etrafındaki insanları tehlikeye atmamaları için sağlık raporlarına ihtiyaçları bulunmaktadır.

Bu durum 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 15. Maddesine bağlı olarak zorunlu kılınmış bir uygulamadır. Bunun yanında bu raporların yenilenmesi gerektiği anlarda bulunmaktadır.

Bu durumları şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • İşe girişler
  • İş değişiklikleri
  • Meslek hastalıkları
  • İş kazaları

Sağlık Raporu Alınmadığı veya İşçiler Düzenli Bir Şekilde Tedavi Edilmediği Takdirde Oluşabilecek Durumlar

İşçilerin periyodik bir şekilde tedavi ettirilmesi 6331 sayılı kanunun 26. Maddesine göre zorunlu kılınan bir durumdur.

Bu noktada eğer düzenli bir kontrol sağlanmaz ise işverenlere her işçi başına 1911 Türk Lirası cezai işlem kesilmektedir.

Buna ek olarak eğer bir kişi fiziken ya da ruhen bir işe uygun olmadığı halde o işe alınmış ise kişilerin başına gelebilecek çeşitli hastalık ve iş kazası gibi sebeplerin meydana gelmesiyle beraber kişilere ödenecek olan sigorta paralarının tümü de işverenden alınmaktadır.

İşe Giriş Sağlık Raporunun Geçerlilik Süresi Nedir?

İşe giriş sağlık raporlarının geçerlilik süreleri işlerin bulunduğu sınıflara göre değişim göstermektedir. Bir kişinin giriş yapacağı işler tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunuyor ise bu kişiler girecekleri işlere göre farklı zamanlarda raporlarını yenilemekle yükümlüdür.

Bu süreler tehlikeli işlerin bulunduğu kategoride işe girmek isteyen kişiler için 3 senede bir, çok tehlikeli işlerin bulunduğu kategoride işe girmek isteyen bir kişi için ise senede bir olmak üzere belirlenmiştir.

Ancak kişiler az tehlikeli sınıfta bulunan bir işe girmek istiyor ise aldıkları raporlar 5 sene boyunca geçerlilik göstermektedir.

Unutulmamalıdır ki, sağlık raporlarının süresi dolmasa dahi kişilerin sağlıklarında herhangi bir değişim olduğu takdirde bu raporların yenilenmesi gerekmektedir.

Güncel 2023 İşe Giriş Sağlık Raporu Fiyatları

Yeni işe girişlerde istenilen bu raporda farklı fiyatlandırmalar mevcuttur. İşyerinizin istediği tetkik ve tahlillere göre bu fiyatlar değişkenlik gösterir. Bu sorunun en doğru cevabını bizi arayarak öğrenebilirsiniz.

Ancak, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan fiyatlar bulunmaktadır. 2023 işe giriş sağlık raporu fiyatları şu şekilde sıralamak mümkündür;

Sağlık Kurulu Raporu – 525 Türk Lirası
Tek Hekim Sağlık Raporu – 135 Türk Lirası

Yukarıdaki rakamın dayanağı Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi ekinde yer alan 2 numaralı listedir.
Güncel fiyatlar için bu tarifeyi her zaman kontrol edebilirsiniz.

İşe Giriş Sağlık Raporu Nereden Alınmaktadır?

İşe girişlerde sağlık raporunun alınabileceği yerler ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan bir tanesi işyeri hekimi bir diğeri ise aile hekimleridir.

Ancak unutulmamalıdır ki, eğer girilecek olan iş az tehlikeli kategorisinde ise aile hekimlerinin sağlık raporu verme yetkisi bulunur.

Eğer başlanacak iş tehlikeli ya da çok tehlikeli işler kategorisinde bulunuyor ise bu belgelerin hazırlanabilmesi adına işyeri hekiminin onayının alınması zorunlu kılınmıştır.

Özel hastaneler işe giriş sağlık raporu alınabilecek özel kurumlar değillerdir. Yalnızca devlet kurumlarında çalışan hekimlerin düzenleyebilme yetkisi olan bu belgeler kişilerin bir işe uygun olup olmadığını gösteren belgelerdir.

Özel Hastanelerden Sağlık Raporu Alınabilir mi?

Sağlık Bakanlığının 07.05.2004 tarihli 2004/67 sayılı Özel Hastanelerde Sağlık Kurulu Raporu Düzenlenmesi Hakkında Genelgesinde “Özel hastanelerde; usulüne uygun olarak teşekkül ettirilmiş olsa bile özürlü sağlık kurulu raporu, vergi muafiyeti raporu, yurt dışı tedavi raporu, maluliyet raporu, özel tertibatlı araç ithali amacıyla alınan raporlar gibi özellikli raporlar verilemez” ibaresi yer almaktadır.

Bu sebeple; özel sağlık hizmeti sunucuları ya da özel hastaneler işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri için sağlık raporu veremez.

Özel hastanelerden alınan işçi raporları bu maddede yer alan şartlar sebebiyle geçersiz sayılır.

İşe Girişlerde Sağlık Raporu Sakkında Sıkça Sorulan Sorular

Bir işe girmek için sağlık raporu almak isteyenler, işyerinin beraber çalışmakta olduğu doktorlara yönlendirilir.

Kişiler burada hem fiziksel hem de ruhsal olarak tetkiklerini yaptırdıktan sonra, alınacakları işlere uygun olup olmadıkları belli olmaktadır.

Bu 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu tarafından işçilere ve işverene zorunlu kılınan bir uygulamadır.

Bazı durumlarda işyerlerinin özel olarak çalıştığı hekimler bulunmaz ancak bu durumda kişiler sağlık raporlarını işyerine ortak bir şekilde hizmet veren sağlık ve güvenlik kurumunda olan hekimler aracılığıyla alabilmektedir.

Unutulmamalıdır ki, raporlarda her zaman itiraz payı bulunur. Bu sebeple, rapor almış olan kişiler olası bir durumda itiraz etme hakkına sahiptir.

Bu kişiler itiraz etmek için hakem hastanesine başvuruda bulunabilmektedir. Buradan çıkacak olan kararlar hiçbir şekilde itiraza açık değillerdir. Kişiler hakkında, hakem hastanesi tarafından verilen kararlar direkt olarak işleme konulmaktadır.

Tüm sağlık tetkiklerinin ödemelerinin işveren tarafından yapılması gerekmektedir.

Kişiler çalışacakları işlere hem fiziken hem de ruhsal açıdan uygun olduklarını kanıtlayabilmeleri açısından sağlık raporları büyük bir önem arz etmektedir.

Bazı işverenler bu durumu oldukça basite almaktadır ve sağlık raporunu yalnızca bir prosedür gereği istemektedir.

Ancak detaylı bir şekilde inceleme ile beraber kişilerin alınacakları işlere uygun olmamaları durumunda meydana gelebilecek her türlü problem en baştan engellenebilmesinden dolayı bu belgeler önemlidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlık Raporu Alma Zamanı

İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlık Raporu raporlarının ne zaman alınması gerektiğini şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • İşe ilk kez girildiğinde
  • Sağlık sorunu sebebiyle işten uzaklaştırılıp, geri dönüldüğünde
  • Çalışma esnasında herhangi bir sağlık sorununun ortaya çıkmasıyla


İşyeri hekimleri bu konuda önemli bir konumda yer almaktadır. İşyeri hekimlerinin yaptıkları muayeneler sonucunda kişilerin sağlık raporları hazır hale gelmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, raporların geçerli olabilmesi için gidilecek olan doktorun Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olması gerekmektedir.

İşe Giriş Sağlık Raporunun Geçerlilik Süresi Ne Kadar?

İşe giriş sağlık raporlarının geçerlilik süreleri işlerin bulunduğu sınıflara göre değişim göstermektedir.

Bir kişinin giriş yapacağı işler tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunuyor ise bu kişiler girecekleri işlere göre farklı zamanlarda raporlarını yenilemekle yükümlüdür.

Bu süreler tehlikeli işlerin bulunduğu kategoride işe girmek isteyen kişiler için 3 senede bir, çok tehlikeli işlerin bulunduğu kategoride işe girmek isteyen bir kişi için ise senede bir olmak üzere belirlenmiştir.

Ancak kişiler az tehlikeli sınıfta bulunan bir işe girmek istiyor ise aldıkları raporlar 5 sene boyunca geçerlilik göstermektedir.

Unutulmamalıdır ki, sağlık raporlarının süresi dolmasa dahi kişilerin sağlıklarında herhangi bir değişim olduğu takdirde bu raporların yenilenmesi gerekmektedir.

İşe Girerken Sağlık Raporu Şart Mı?

6331 sayılı kanuna göre bu uygulama bir zorunluluk haline getirilmiştir. İşe girmek isteyen bir kişi işe uygunluğunu kanıtlayabilmesi açısından rapor almak zorundadır.

İşe Girerken Sağlık Raporunda Nelere Bakılır?

İşe girerken alınan sağlık raporunda kişilerin başlayacakları işe engel olacak bir fiziki ya da ruhsal engelin olup olmadığına bakılmaktadır.

Sağlık Raporu Neden Alınır?

Sağlık raporunun alınma sebebi kişilerin başlayacakları işlere uygun fiziki ve ruhsal sağlığa sahip olup olmadığının kanıtlanabilmesidir.
Bizimle İletişime Geçin

Whatsapp Destek Hattı